De meeste mensen verwarmen hun huis op dit moment nog met aardgas en veel mensen koken bovendien op gas. Om de internationale klimaatafspraken te halen, moet Nederland op termijn (voor 2050) van het aardgas af.

Aardgas

De landelijk ontwikkelingen gericht op het versneld verminderen van het aardgasgebruik zorgen ervoor dat de zoektocht naar alternatieve warmte hoger op de agenda staat. De komende jaren staan in het teken van energietransitie.

Voor meer informaie, zie de pagina 'Van het gas af'.

Kookpit op aardgas.