In het Nederlandse klimaatakkoord is de doelstelling opgenomen om in 2050 energieneutraal te zijn.

Energieverbruik

De huishoudens in Weert zijn verantwoordelijk voor ca. één derde van het totale energiegebruik van Weert. In de route naar energieneutraliteit spelen zij dan ook een belangrijke rol. We stimuleren particuliere woningeigenaren en geven ze middelen om aan de slag te gaan met het treffen van energiemaatregelen. Het initiatief Warm Wonen Weert van de energiecoöperatie Weert Energie, ondersteund door de gemeente, is hiervan een mooi voorbeeld. Voor meer informatie, zie deze pagina.

U kunt ook terecht bij het Energieloket.

Kijk ook op Duurzame energie

 

Foto van zonnepanelen.