De softwaretool InduSym is een marktplaats voor afval. Door middel van een scan wordt het aanbod rest- en energiestromen in kaart gebracht. De database legt matches: bedrijven die het ‘afval’ kunnen gebruiken als grondstof. Zo ontstaat een cirkel zonder afval en worden bedrijventerreinen milieuvriendelijker. Sinds september 2019 is InduSym ook beschikbaar in Weert

InduSym, marktplaats brengt vraag en aanbod van restafval samen

Software als marktplaats voor afval

Softwaretool InduSym is een marktplaats voor afval. Door middel van een scan wordt het aanbod rest- en energiestromen in kaart gebracht. De database legt matches: bedrijven die het ‘afval’ kunnen gebruiken als grondstof. Zo ontstaat een cirkel zonder afval en worden bedrijventerreinen milieuvriendelijker. In Helmond en Nederweert nemen veel bedrijven deel. Vanwege dit succes is in september 2019 ook Weert aangehaakt.

Wat is Industriële symbiose?

Industriële symbiose is een vorm van circulaire economie: de reststroom van één bedrijf wordt de grondstof van een ander bedrijf. Met voldoende van deze uitwisselingen ontstaan er ketens waar de waarde van een materiaal optimaal benut wordt. Samenwerkende bedrijven kunnen goedkoper aan materialen komen zonder nieuwe grondstoffen te verbruiken, of reststromen een nuttige bestemming geven terwijl ze besparen op afvalverwerking. Zo worden bedrijventerreinen veel efficiënter, economischer en duurzamer.

Wat is InduSym?

Indusym is een online platform dat ontwikkeld is in samenwerking met de TU Eindhoven. Met behulp van een gebruiksvriendelijke en doelgerichte software, worden vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld. Bedrijven waarop een match gevonden wordt, kunnen met elkaar in contact komen om een symbiotische uitwisseling in de praktijk te brengen. Instanties zoals parkmanagement en overheidsorganisaties kunnen de software gebruiken om kennis op te doen over een gebied en daarmee projecten opstellen die de circulaire economie verbeteren.

Ook meedoen als bedrijf?

Dat is heel simpel!

1. Registreer op de site van InduSym (hier) voor een gratis account.
2. Zet uw grondstoffen en reststromen in de database.
3a. Ontvang berichten over matches met andere bedrijven.
3b. Of zoek zelf in de database naar interessante materialen.
4. Raak met een ander bedrijf in gesprek om een uitwisseling tot stand te brengen.

Meer lezen?

Het hele artikel is te lezen op: https://zakenblad.nl/2019/09/27/marktplaats-brengt-vraag-en-aanbod-van-restafval-samen/

De InduSym tool is te vinden op: https://www.indusym.nl/

 Infografic InduSym

Logo InduSym