Steenbreek-gemeente

Natuurlijk geldt: hoe minder steen, hoe meer directe infiltratie en vasthouden van water. Dat is belangrijk in tijden van wateroverlast, maar ook van droogte. We proberen als gemeente te helpen, bijvoorbeeld door meer ontstening in het centrum (bijv. onlangs in de Hegstraat). De Stichting Steenbreek biedt hiervoor inspirerende ideeën en voorbeelden uit andere gemeenten.

Wat kunt u doen?

Alle kleine beetjes helpen. Ook inwoners kunnen helpen onze woonomgeving groener te maken. Ook als u geen groene vingers hebt. In onze tuinen zorgt te veel bestrating voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte. Te veel verharding zorgt voor vermindering van het leefgebied van allerlei nuttige dieren en het zorgt voor opwarming van de stad. Samen stappen zetten om te vergroenen heeft dan ook heel veel voordelen.