WIST JE DAT we in Weert en omstreken in een zandlandschap leven? Dit is ontstaan in de laatste ijstijd (zo’n 120.000 jaar geleden). Meer weten? Lees door...

Bodemfeit 1: Zandgrond

#Bodemfeit 1

WIST JE DAT we in Weert en omstreken in een zandlandschap leven? Dit is ontstaan in  de laatste ijstijd (zo’n 120.000 jaar geleden). Uit de drooggevallen Noordzee (al het water was omgezet in ijs), pakten de Noordwesterstormen zand op en bedekten heel Nederland met een laag dekzand. Dat vinden we aan de oppervlakte globaal ten oosten van de lijn Middelburg-Groningen. Ten westen van deze lijn kreeg de zee steeds meer invloed, zette klei af en er ontstonden veengebieden.

 

Dekzandgronden zijn zuur van karakter en bieden weinig bestaansmogelijkheden. De eerste bewoners, de jagers en verzamelaars, zorgden voor vruchtbare grond door stukjes bos af te branden. Ze bleven twee tot drie jaar en reisden dan weer verder. De hoeveelheid bossen nam af en er ontstond meer heide.

 

Foto: Bèr Peeters

 

 

Heideveld (foto Ber Peters)