Op deze website kun je meer informatie vinden over Heel Weert Observeert: een campagne in samenwerking met Bibliocenter Weert

Heel Weert Observeert!

Samen beschermen we de bermen! Doe je mee?

Weert heeft bijzondere stadsnatuur op onverwachte plekken. Het is mijn missie (Benjamin) is om biodiversiteit in Weert te versterken en te vergroten. Hiervoor is het van belang dat we zo goed mogelijk weten waar flora en fauna groeit en leeft. Er is op dit moment veel onbekend op dit gebied: over het voorkomen van bijvoorbeeld rode lijst soorten zoals de Steenanjer en Beemdkroon weten we onvoldoende om te kunnen weten of het goed gaat met deze soorten. De rijkdom van planten kan ons ook iets vertellen over de hoeveelheid insecten en andere fauna die een berm kan ondersteunen. Bermen worden niet direct gezien als waardevolle natuur maar samen vormen ze een uniek stukje natuur in de stad. Ook zijn het de routes die onze natuurgebieden aan elkaar verbinden. Om te weten hoe de biodiversiteit in onze stad ervoor staat gaan we onderzoeken wat er in de bermen leeft en bloeit. En dat gaan we samen doen. Deze zomer kun jij meehelpen om de Weerter flora en fauna in kaart te brengen!

Samen met het Bibliocenter roepen we op om zoveel mogelijk foto's te maken van flora & fauna in de bermen. Gaat het ons lukken om tot 6000 foto's te komen? 

Meedoen is makkelijk! 

Meedoen is heel leuk en makkelijk. Met de app 'Obsidentify' kan iedereen meedoen. In de app maak je foto's van flora en fauna. De app verteld je vervolgens wat je gezien hebt. Als er met enige zekerheid gezegd kan worden wat je hebt gezien, kun je de foto uploaden en wordt deze gebruikt in het onderzoek.

Je kunt er alleen of met je (klein)kinderen op uit gaan of misschien wel met de buurt. Iedere week deelt Benjamin leuke vondsten van deelnemers, leuke weetjes en challenges. Met de wekelijkse uitdagingen zijn ook prijzen te winnen. Ook in de bibliotheek kun je de actie volgen.

De komende periode worden er ook op verschillende momenten activiteiten georganiseerd waar we gezamenlijk bermplanten gaan ontdekken. Ook staan er op deze pagina startpunten waar je veel soorten op een kleine oppervlakte kunt verzamelen. Hieronder kun je ook volgen hoe we ervoor staan met het doel: 6000 waarnemingen!

Doe mee met Heel Weert Observeert en help ons de bermen te beschermen! Met app Obsidentify kan iedereen meedoen met natuuronderzoek