WIST JE DAT wormen en andere bodembewoners heel belangrijk zijn voor de gezondheid van onze bodem, de waterhuishouding en de groei van planten en wortels? Lees verder...

Bodemfeit 4: Regenwormen, onze bodemingenieurs!

WIST JE DAT wormen en andere bodembewoners heel belangrijk zijn voor de gezondheid van onze bodem, de waterhuishouding en de groei van planten en wortels? Grofweg zijn er drie soorten wormen:

Strooisel bewoner - lumbricus rubellus - deze is rood van kleur en bevindt zich in de eerste10 cm van de bodem. De worm woelt de grond om en zorgt voor verluchting.

strooiselbewoner
 

Bodembewoner - aporrectodea calliginosa - deze is helemaal grijs en leeft tot 40 cm ondergronds. Voedt zich met dood al afgebroken organisch materiaal, vermengd met minerale grond. Bevordert de beluchting en de microbiële activiteit. Stikstofverbindingen worden vrij gemaakt voor andere planten.

bodembewoner


De pendelaar - lumbricus terrestris - een grijzige worm met een rode kop. Deze maakt diepe verticale gangen tot 3 meter (!) en bereikt soms zelfs de grondwaterspiegel. De gangen-netwerken zijn in staat 200.000 liter per hectare te bergen en weg te voeren bij plensbuien. Deze worm helpt dus overstromingen tegen te gaan en voorkomt tegelijkertijd verdroging en uitsterven van wortels. Maar de worm doet nog meer: hij brengt plantenresten tot ver in de bodem en brengt mineralen mee naar boven, woelt de grond om, zorgt voor verluchting en maakt het gemakkelijker voor bacteriën en planten om voedingsstoffen op te nemen.

pendelaar

 

 

regenworm