Een kijkje in de bodem: Natuurgids Bèr Peeters maakte een indrukwekkend bodemprofiel, met een fossiele afdruk van een karrespoor uit 1100 na Chr!

Bodemfeit 5: Bodemprofiel met karrespoor uit 1100

Natuurgids Bèr Peeters is een echte kenner van ons Weerter landschap. Hij maakte in de loop der jaren enkele indrukwekkend bodemprofielen: doorsnedes van bodemlagen die ons precies vertellen wat er in de loop der duizenden jaren in de bodem is gebeurd en veranderd onder invloed van mens en klimaat. Zo vond hij een uniek bodemprofiel met een fossiele afdruk van een karrespoor uit 1100 na Chr! 

bodemprofeil met karrenspoor uit 1100 na Chr

Foto van profiel karrespoor ( foto Ber Peeters).

Op bijgaande foto zien we het profiel van een overstoven podzolgrond op de Boshoverheide - waarin een karrenspoor zichtbaar is uit 1100 na Christus. Bèr: ‘Doordat het heideveld ontdaan werd van zijn vegetatie (dit werd geplagd en als mest gebruikt, zie ook onze post over potstalcultuur), kwam het oorspronkelijke zand bloot te liggen. Vervolgens werd het zand door de wind verstoven en werden de sporen afgedekt met een laag stuifzand. De karrensporen werden als fossiele afdrukken vastgelegd.’

De bodemprofielen maakte Bèr door een diepe kuil te graven, een wand glad te strijken en daar een speciaal soort lijm tegenaan de zetten – een lijm die tegenwoordig niet meer te verkrijgen is. Als de lijm gedroogd was, kon de aarde die eraan bleef zitten worden ‘geconserveerd’.  

Wist je dat we in Nederland een heel mooi en bijzonder bodemkundig museum hebben? ISRIC - https://wsm.isric.org/

Fossiel Karrespoor (Foto Ber Peeters)