De Raad van State heeft bepaald dat Windpark Weert mag doorgaan. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningg was beroep ingesteld.

Bouw Windpark Weert kan doorgaan

Woensdag 2 oktober 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning voor Windpark Weert. De Raad van State oordeelde dat de drie ingediende beroepen ongegrond zijn. Deze uitspraak betekent dat WeertEnergie en Eneco aan de slag gaan om Windpark Weert te realiseren en een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de gemeente Weert. Tegelijkertijd zijn WeertEnergie en Eneco zich bewust van het feit dat deze uitspraak de zorgen die een aantal omwonenden hebben uitgesproken niet weg zal nemen. Daarover blijven WeertEnergie en Eneco gedurende het vervolgproces met hen in gesprek. De bouw van Windpark Weert start naar verwachting in 2020, zodat het windmolenpark eind van dat jaar genoeg stroom zal leveren voor achtduizend huishoudens.

Weert Energie schudt handen.