Met het uitgeven van 50 Tuiny Forest pakketten is er in Weert in een klap 300m2 groen extra aangeplant in (voor)tuinen van inwoners van Weert. Dit draagt bij aan het verbeteren van de biodiversiteit, de klimaatopgave en de sociale cohesie in de buurt.

Eerste Tuiny Forests van Weert aangeplant

Medio november zijn de eerste Tuiny Forest pakketten geleverd bij de gelukkige winnaars van de Tuiny Forest actie van de gemeente Weert. Het feestelijke officiële plantmoment gebeurde op de Magdalenastraat. Het plantteam bestond uit wethouder Gabriels, IVN Limburg en IVN Weert e.o., Wonen Limburg en de gemeente Weert. Zij zorgden voor het wegscheppen van het grint uit de voortuin.  Ook brachten ze compost aan, werden de boompjes, struiken en vaste planten gepoot en is de mulchlaag van stro aangebracht. De eigenaresse van de tuin trakteerde op vlaai, in ruil voor de werkzaamheden. Punt Welzijn verzorgde een ‘buurterras’ waar voorbijgangers een warme versnapering konden drinken. 

Bewoners en ambtenaren aan het werk bij het aanleggen van een Tuiny Forest.Bewoners en ambtenaren aan het werk bij het aanleggen van een Tuiny Forest.Bewoners en ambtenaren aan het werk bij het aanleggen van een Tuiny Forest. 

50 gelukkige eigenaren van een Tuiny forest

Tuiny Forest is een initiatief van IVN Natuureducatie. De gemeente Weert, IVN Limburg en Wonen Limburg hebben onlangs 50 Tuiny Forest pakketten mogen weggeven aan inwoners van Weert. Uit de 150 aanmeldingen zijn 50 locaties gekozen waar de meeste winst te behalen is voor biodiversiteit, klimaatbestendigheid en sociale cohesie. Voortuinen met veel tegels of grind of tuinen in een buurt met weinig groen, kregen de voorkeur.

Planten voor in de Tuiny Forest.Poten van een plant.Bewoners en ambtenaren aan het werk bij het aanleggen van een Tuiny Forest.

Voordelen van Tuiny Forest

Tuiny Forest draagt bij aan een fijne leefomgeving door de biodiversiteit te verhogen met het principe ‘steen eruit, groen erin’. De soortensamenstelling van het pakket is zo gekozen dat er variatie aanwezig is in tijdstip van bloei, maar ook variatie in hoogte door bomen, struiken en kruiden te mengen in één pakket. Hier komen bijvoorbeeld meerdere soorten vlinders en vogels op af. Een tuiny forest in de tuin, draagt ook bij aan klimaatopgave. Water kan namelijk infiltreren in de bodem en wordt langer vastgehouden in de tuin, hierdoor is vaak sproeien niet nodig. Ook gaat een Tuiny Forest hittestress tegen, omdat planten voor verkoeling zorgen ten opzichte van hete stenen.

Een Tuiny Forest in de voortuin draagt bij aan de sociale cohesie in de wijk, het is een mooi onderwerp van gesprek tussen buren. Daarbij komt dat een groenere leefomgeving maakt dat mensen gemakkelijker naar buiten gaan en daardoor meer contact met elkaar hebben.

Meer microbosjes in Weert?

De ambitie van de Gemeente Weert is om veel meer groen te realiseren in de stad en de biodiversiteit te vergroten. Wilt u zelf ook bijdragen en een Tuiny Forest in uw voortuin aanplanten? Kijk dan op www.ivn.nl/tuiny-forest.

De gemeente Weert wil graag in 2020 een vervolg geven aan deze geslaagde Tuiny Forest pilot. Wat we gaan doen is nog onbekend. Wilt u op de hoogte blijven? Houd dan de website Heerlijk Weert in de gaten. 

Voortuin voor aanplant Tuiny Forest. Voortuin na aanplant Tuiny Forest