Gemeente Weert en Natuurmonumenten slaan de handen ineen om de biodiversiteit in de regio te versterken en een bijdrage te leveren aan het klimaatbeleid. De ambitie van beide partijen is om binnen 4 jaar 20 hectare, ofwel ruim 30 voetbalvelden nieuw bos aan te leggen. Natuurmonumenten stelt daarvoor gronden beschikbaar en zorgt voor de aanplant en het beheer van de bossen.

Grootschalige bosontwikkeling in Weert stap dichterbij 20-4-2020

Dit najaar starten we met de aanleg van de eerste 10 hectares nieuw bos. De gemeente stelt € 125.000 beschikbaar om de bosaanplant mogelijk te maken. Streven is om nog dit jaar een start te maken met de bosaanplant. Die planning is afhankelijk van het vergunningentraject. Bij de aanplant worden vrijwilligers, scholen en inwoners nauw betrokken.

Samen aan de slag

 “Als gemeente vinden we het belangrijk een bijdrage te leveren aan het vergroenen van onze leefomgeving, het versterken van de biodiversiteit en het verbeteren van het klimaat. Daarom investeren we in de aanleg van nieuwe bossen. Maar dat kunnen we niet alleen, daar zijn gronden voor nodig. We zijn blij dat we in Natuurmonumenten een partner hebben gevonden om die ambitie te realiseren. Daarmee zijn we een stap dichterbij de uitvoering”, aldus wethouder Geert Gabriëls. Deze bosaanplant maakt onderdeel uit van een groter bomenplan waarbij we ook in het stedelijk en buitengebied meer bomen willen aanplanten. We voeren op dit moment gesprekken met provincie Limburg om vanuit het 1-miljoenbomenplan daarvoor aanvullende financiering te verkrijgen.

Bomen als bron van leven

Duizenden soorten insecten, vlinders, vogels kunnen niet zonder bomen, ze wonen er op of in. Bomen zorgen voor biodiversiteit, een gezonde bodem en schone lucht. Ze houden water vast, zijn essentieel in het vastleggen van CO2 en stikstof en vormen een belangrijk (water)buffer in het opvangen van klimaatextremen door o.a. het tegengaan van hittestress. Daarnaast zijn grote aaneengesloten natuurlijke bossen een plek om te ontspannen en recreëren. Voor inwoners én bezoekers. Kortom: bomen zijn een bron van leven.

Versterken van biodiversiteit

“In Nederland wordt de biodiversiteit - de variatie aan plant- en diersoorten - bedreigd. Dat heeft ook gevolgen voor de lucht die wij inademen, het water dat we drinken, het voedsel dat wij eten. Daarom is groei van het aantal bomen en bosgebieden belangrijk”, aldus Rob van Schijndel, gebiedsmanager bij Natuurmonumenten. “Wij beschikken over gronden om bossen op te ontwikkelen en zetten die graag in om samen met de gemeente te werken aan het versterken van de biodiversiteit.”

Aanplant rond bestaande bosgebieden

De bosontwikkeling vindt plaats in de natuurgebieden ten zuiden van Weert, die onderdeel zijn van Grenspark Kempen~Broek. Het streven is om de nieuwe bossen zoveel mogelijk te realiseren rond bestaande bosgebieden, bijvoorbeeld in de omgeving van de Laurabossen, zodat aaneengesloten bosgebieden ontstaan. Dat is wenselijk omdat zo grotere aaneengesloten bosgebieden ontstaan waarin natuurlijke processen zich beter kunnen ontwikkelen.

Verschillende soorten

De aanplant bestaat uit verschillende inheemse soorten, die passend zijn voor dit gebied. Denk aan de haagbeuk, zoete kers, fladderiep, zomereik, wintereik, gewone esdoorn, beuk en linde.  Bij struiken gaat het om soorten als de hazelaar, gewone vogelkers, sleedoorn en vuilboom. Deze variatie komt de biodiversiteit ten goede en geeft het bos meer weerstand in moeilijke omstandigheden.

 (Foto: perceel van Natuurmonumenten dat bestemd is voor bosaanplant.)

een perceel van Natuurmonumenten dat bestemd is voor bosaanplant