Draag zélf bij aan een Heerlijk Weert! Hieronder vind je informatie over het aanleggen van een WADI, een actie uit het thema ‘Natuur en tuin’. Bekijk ook de andere informatie, ideeën en tips voor een groenere en duurzamere leefomgeving!

Leg een WADI aan

Overweeg jij een wadi aan te leggen in je tuin, of ben je nieuwsgierig naar wat een wadi is? Leuk! Een wadi is simpel gezegd een oplossing om meer vocht in onze bodem te krijgen. Het woord “Wadi” is eigenlijk een Arabisch woord. Maar in Nederland hebben we er zelf een afkorting bij bedacht: “Water Afvoer Drainage en Infiltratie”. Een wadi is ook één van de gemakkelijkste oplossingen om het regenwater van je dak en tuin op te vangen.

Onze grond wordt steeds droger en tegelijkertijd raakt het rioolstelsel steeds vaker overbelast door hevige regenval. Vroeger werden veel maatregelen genomen om water zo snel mogelijk af te voeren naar het riool of naar de grote rivieren. Maar tegenwoordig is het juist een uitdaging om het water terug in de bodem te krijgen om uitdroging te voorkomen. Waterklare tuinen zijn hiervoor een oplossing, maar dus ook de WADI of een greppel is een oplossing.

Een greppel is een kleine beplante sloot die tijdelijk regenwater vasthoudt, transporteert en infiltreert. Een greppel kan zowel gevuld zijn met water als droog staan. Een greppel is vrij makkelijk aan te leggen. Een wadi is eigenlijk een verlaagd gedeelte van de tuin waar het (regen)water via een gootje, buis of oppervlakkig naartoe stroomt. Daarna zakt het water langzaam weg in de bodem. Bij mooi weer staat de wadi droog. Een wadi kan een laag gelegen grasveldje zijn, maar kan ook verlaging zijn die is aangeplant met planten die tegen water en tegen droogte kunnen. En die laatste variant is dan ook nog eens goed voor de biodiversiteit! Een wadi met planten slibt ten opzichte van gras ook minder snel dicht. Een groene beplante greppel of wadi draagt bij aan verdamping en zorgt zo voor een klein koelend effect.

Van de wadi kun je echt een prachtig stukje tuin maken, door het op een speelse manier aan te leggen met verschillende beplanting en bijvoorbeeld rotspartijen. Om waterberging te vergroten kan eventueel in de ondergrond een laag grind of lavastenen worden aangebracht. In de openbare ruimte vind je complexere wadi’s met infiltratiekratten en drainagesystemen. 

Houd rekening met...

 • Een greppel bergt meer water en is makkelijker aan te leggen. Een wadi heeft als voordeel dat hij minder diep is en nauwelijks opvalt en goed ingepast kan worden in je tuin.

 • Zorg voor een waterbreker. Als het flink regent, kan het water van je dak op hoge snelheid uit de buis komen. Je loopt dan risico dat er bij de uitgang van de buis veel water met hoge snelheid uit komt waardoor er meer grond wegslaat op deze plek en er een gat in je wadi geslagen wordt. Dat is eenvoudig op te lossen door bijvoorbeeld een dakpan of wat grind onder de uitgang van de buis te leggen.

 • Een kleine beplante greppel past goed in een groene tuin maar vraagt  wel extra ruimte en is minder geschikt voor een kleine tuin.

 • Het regenwater zal maar langzaam wegzakken in de bodem. De greppel of wadi moet daarom voldoende ruimte bieden aan de hoeveelheid regenwater die van het dak afstroomt en hij moet voorzien zijn van een overloop naar een nabij gelegen sloot of naar het regenwaterriool. Bereken de meest geschikte afmeting van je wadi (kijk hier hoe je dat doet) of begin klein en bouw langzaam verder uit. 

 • Verdiep je in de mogelijkheden van de aanleg van diverse grondsoorten zoals grind of lavasteen om de infiltratiewaarde te verhogen. 

 • De werking van de wadi of de greppel is sterk afhankelijk van de hoogte van het grondwater en de mate waarin de grond water doorlaat. Bij een te hoge grondwaterstand of bij kleigrond kan de wadi het water niet snel kwijt en werkt het systeem onvoldoende. Voor een goedwerkende wadi in een tuin moet het maximale grondwaterpeil 1,5 meter of meer onder het maaiveld liggen. Twijfel je over de toepasbaarheid in jouw tuin? Doe dan de emmertest:

  1 Graaf op verschillende plekken een gat van 30 centimeter diep.
  2 Vul de gaten met een emmer water.
  3 Als het water binnen 15 minuten wegloopt, infiltreert het regenwater goed. Als het minder dan uur duurt, is de waterdoorlatendheid gemiddeld. Is het water na een uur nog niet volledig weggezakt? Dan is de waterdoorlatendheid laag en is de grond niet of minder geschikt voor infiltratie.

 • Onderzoek welke planten goed tegen droogte en water kunnen. Denk bijvoorbeeld aan Siberische lis, kattenstaart, wederik, hartlelie, vrouwenmantel. Planten die van droge grond houden zet je ver van de wadi en vochtminnende planten plaats je in en rond de wadi. Zo heb je meer mogelijkheden voor beplanting.

 • Onderhoud de wadi of greppel goed. Verwijder bladeren om verstopping en dichtslibbing te voorkomen. Onderhoud van de wadi is verder afhankelijk van de beplanting.  Een met een gazon beplante wadi wordt net zo vaak gemaaid als een gewoon gazon. Een natuurvriendelijke wadi die ingezaaid is met een wild bloemenmengsel hoeft maar twee keer per jaar gemaaid te worden.

Deze maatregel draagt bij aan…

Biodiversiteit vergroten

Duurzaam bouwen

Minder droogte

Energie(transitie)

Gezondheid

Minder hitte

Wateroverlast voorkomen

Kies wat past 

Er zijn veel maatregelen te nemen om je tuin groener en biodiverser te maken. Laat je zeker niet overweldigen. Kies wat bij jou en je tuin past. Ieder stapje is er een en helpt bij het groener en biodiverser maken van ons Heerlijke Weert en daarmee de wereld om ons heen. Succes en zeker ook veel plezier!

Subsidie- en financieringsmogelijkheden

 • n.v.t.

Handige websites

 De getoonde foto is een foto van Giel van Eck. Foto gemaakt in het kader van het project Waterklaar.