Draag zélf bij aan een Heerlijk Weert! Hieronder vind je informatie over natuurvriendelijk tuinieren, een actie uit het thema ‘Natuur en tuin’. Bekijk ook de andere informatie, ideeën en tips voor een groenere en duurzamere leefomgeving!

Natuurvriendelijk tuinieren

Op deze site promoten we eerlijke en duurzame opties bij nieuwbouw en verbouw om zelf toe te passen en ook om te laten toepassen. Onder het kopje inspiratieboek bouwen en wonen vind je onder natuur en tuin (waar je nu aan het lezen bent) veel bruikbare tips voor de aanleg van je tuin. Natuurvriendelijk tuinieren, waar deze maatregel over gaat, is tuinieren met de natuur. Maar wat houdt dat concreet in? Wij vatten dat  samen als tuinieren waarbij de wisselwerking tussen planten, dieren, mensen, klimaat en omgeving op elkaar afgestemd zijn.

Tuinieren met de kracht van de natuur zelf, door te zorgen voor biodiversiteit en een natuurlijk evenwicht waardoor chemische bestrijding van ziekten en plagen niet nodig is. Je verdiepen in de bodem en deze zo min mogelijk te verstoren en toch een handje te helpen. Wel snoeien maar daarbij rekening houden met het broedseizoen (ca 15 maart tot 15 juli - maar er zijn vogels die eerder of later beginnen) van vogels en stilstaan bij de vlinders, bijen en andere insecten die gebruikmaken van je tuin.

Eigenlijk het natuurlijke systeem zoveel mogelijk in balans houden en toch (misschien wel juist) te genieten van je tuin. Veel van de tips uit de andere maatregelen komen samen in deze.  We zetten graag de tips nog even op een rij en nodigen je uit om ook de andere maatregelen door te nemen en er voor jou bruikbare tips uit te halen. Als je weet hoe je de natuur kunt helpen en een duwtje in de juiste richting geeft, kan ook jouw tuin prachtig bloeien en groeien en een bijdrage vormen aan de biodiversiteit in Weert en omgeving. Op eigen (natuur)kracht.

Waar kun je rekening mee houden?

 • Gebruik compost in plaats van kunstmest. Heb je geen compost? Dan natuurlijke mest of bestel biologische turfvrije tuinaarde.

 • Plant of zaai zoveel mogelijke inheemse soorten (soorten die van nature in Nederland voorkomen). Denk bij bomen aan een linde, bij struiken aan een vlier of bij vaste planten aan witte dovenetel. Let altijd op de juiste omstandigheden van de bodem en zonpositie. 

 • Schaf biologisch gekweekte zaden en/of planten aan.

 • Bestrijd onkruid met de hand en/of met natuurlijke hulpmiddelen. 

 • Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen. 

 • Maai je gras minder vaak of minder kort (dit houdt ook het vocht langer in de grond). Maai bijvoorbeeld een pad in jouw grasveldje zodat je de rest langer kunt laten groeien. Dit is een geschikt leefgebied voor insecten waarmee je meer vogels naar je tuin kunt lokken. 

 • Kies bij de keuze van je beplanting voor planten die biodiversiteit bevorderen zoals vogel- en vlindervriendelijke klimmers en eetbare en vruchtdragende planten. (Kijk zeker ook even bij de andere maatregelen op deze site onder het kopje Natuur en tuin.) 

 • Plaats een insectenhotel en/of een vogelkast in de tuin.

 • Houd bij snoeien rekening met het tijdstip van snoeien. Buiten het broedseizoen van vogels (15 maart-15 juli) en bijvoorbeeld in het najaar zodat struiken bessen kunnen dragen als voedsel voor vogels. 

 • Zorg bij snoeien dat er voldoende natuurlijke nestgelegenheid overblijft.

 • Snoeien is maatwerk per soort, tip; volg een cursus natuurvriendelijk snoeien! 

 • Zorg ook voor schuilplekjes in de tuin zoals kleine rommelhoekjes. Ruim dus niet teveel op!

 • Laat bladafval of snoeisel van de heg liggen als mulch (de bodem bedekken is goed tegen droogte en geeft voeding aan je planten).

 • Knip stengels af op verschillende hoogte zodat er verschillende diktes ontstaan. Hierdoor kunnen verschillende insecten hierin overwinteren. 

 • Gebruik bodembedekkers om de bodem te bedekken. Dit scheelt onkruid wieden. Bovendien verstoor je het bodemleven dan niet met grondbewerkingen zoals schoffelen en spitten. 

 • Vang regenwater op, houd het in de tuin en kies planten aangepast aan de bodem en zonpositie. 

 • Wees zuinig met energie, bijvoorbeeld door tuinverlichting te beperken en gebruik waar mogelijk handgereedschap in plaats van machines. 

 • Beperk de hoeveelheid verharding in de tuin (tegel eruit, plant erin). Voorkom hiermee onnodig veel werk van onkruid verwijderen tussen tegels. Verwijder de tegels en breng groen aan. Beheer het groen op natuurlijke wijze om werk te besparen. Breng bijvoorbeeld bodembedekkers aan.

 • Vergroen je gevel en/of je dak. Een sedum kruiden dak vergt weinig onderhoud, zorgt voor extra isolatie tegen hittegolven en kou in de winter. 

 • Lees de maatregelen over droogte en hoe een positieve bijdrage te leveren aan het behouden van vocht in de grond. 

Deze maatregel draagt bij aan…

Biodiversiteit vergroten

 

Gezondheid

Minder hitte

Wateroverlast voorkomen

Kies wat past

 Er zijn veel maatregelen te nemen om je tuin groener en biodiverser te maken. Laat je zeker niet overweldigen. Kies wat bij jou en je tuin past. Ieder stapje is er een en helpt bij het groener en biodiverser maken van ons Heerlijke Weert en daarmee de wereld om ons heen. Succes en zeker ook veel plezier!

Subsidie- en financieringsmogelijkheden

 • N.v.t. 

Handige websites