Draag zélf bij aan een Heerlijk Weert! Hieronder vind je informatie over neststenen plaatsen voor vleermuizen, een actie uit het thema ‘Natuur en tuin’. Bekijk ook de andere informatie, ideeën en tips voor een groenere en duurzamere leefomgeving!

Verblijfplaatsen voor vleermuizen

We delen onze woonomgeving met veel verschillende dieren. En dat is mooi, want elk dier heeft zijn of haar functie in onze omgeving. Zo vangen vleermuizen duizenden insecten per nacht en voorkomen ze zo een muggenplaag. Heel handig voor ons als mensen!

Bij natuurinclusief bouwen zorg je voor voldoende woon en broedplaatsen voor dieren in de omgeving van je woning. Door natuurinclusief te bouwen worden voorzieningen voor stadsnatuur geïntegreerd in het gebouw. Het kan zowel gaan om technische voorzieningen, bijvoorbeeld inbouwkasten voor vleermuizen, maar ook om begroeiing aan het gebouw zoals groene daken en gevels.

Nergens doen zich méér kansen voor om structureel beschermingsmaatregelen toe te passen voor gebouwbewonende vleermuizen dan bij nieuwbouw. Vooral de gewone dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis en gewone grootoorvleermuizen profiteren hiervan.

Vleermuizen kunnen geen nest bouwen, maar kruipen in bestaande holtes. Ze verblijven op verschillende plekken, afhankelijk van de periode van het jaar en de functie (zoals winter- of kraamverblijfplaats).

Het plaatsen van inmetselstenen voor vleermuizen is de ultieme kans om deze soorten te helpen en hen een verblijfplaats te bieden. Zeker door de toename van na-isolatie bij bestaande woningen, verdwijnen geschikte verblijfplaatsen. Naast het plaatsen van vleermuisvoorzieningen zoals inmetselstenen en nestkasten op de gevel, kunt je ook ruimtes in het gebouw vrijlaten voor vleermuizen. Denk hierbij aan open stootvoegen om de spouw toegankelijk te maken, ruimte achter de gevelbetimmering te laten of onder of in (dubbele) daklijsten ruimte te maken.

Bij het ontwerp van je woning of aanbouw kun je rekening houden met het plaatsen van neststenen voor vleermuizen. De aanwezigheid van vleermuizen in een neststeen zal niet leiden tot overlast in de woning. Ook dragen de Nederland voorkomende vleermuissoorten het coronavirus niet bij zich en bestaat er geen risico voor besmetting. Vleermuizen spelen een belangrijke rol in de natuurlijke leefomgeving om de insectenstand in balans te houden. Zo kan één vleermuis 1000-en insecten in één nacht wegvangen waarmee een muggenplaag in de tuin kan worden voorkomen. Dus heb je vleermuizen in de tuin, prijs je dan gelukkig en geniet van een zoemvrije nachtrust.

Houd rekening met...

 • Deze maatregel is op diverse manieren te realiseren. Zo kan een professioneel bedrijf ingeschakeld worden, maar zijn er ook mogelijkheden voor doe-het-zelf oplossingen. Zorg dat je de voor- en nadelen en de veiligheidsrisico's van tevoren goed in kaart brengt om een goede afweging te kunnen maken.
 • Plaats neststenen voor verblijfplaatsen op de zuidwestzijde.
 • Plaats winterkasten met ruw materiaal aan de binnenzijde aan de noordoostzijde van een gevel.
 • Plaats meerdere neststenen om de kans op bewoning groter te maken.
 • Plaats de inbouwsteen zo hoog mogelijk in de gevel, bij voorkeur minimaal op 4 meter hoogte.
 • De aanvliegroute naar de kast vrij houden, dus geen bomen of struiken voor de muur laten groeien en geen zonwering of iets dergelijks boven de inbouwsteen.
 • Plaats de nestkast dichtbij bomen zodat zij die kunnen gebruiken om zich te oriënteren om zich te verplaatsen tussen verblijfplaats en plaats waar zij op zoek gaan naar voedsel.
 • Met de uitwerpselen van vleermuizen hoef je geen rekening te houden, deze zijn klein, plakken niet en spoelen of waaien snel genoeg weg.
 • Voorkom een koudebrug bij het inmetselen van neststenen. Soms moet een deel van de isolatie worden uitgesneden in de vorm van de neststeen. Aan de achterkant van de neststeen kan een stuk hoogwaardiger isolatiemateriaal worden geplakt. Een andere optie is het ongemoeid laten van de isolatielaag en de neststeen aan de voorkant een stukje uit te laten steken.
 • Om vleermuizen naar jouw tuin te lokken, kun je deze vleermuis vriendelijk inrichten.
  • Zorg dat er van het vroege voorjaar tot de late herfst bloemen bloeien. Hier komen insecten op af en vleermuizen eten graag insecten.
  • Plant struiken en planten die 's nachts bloeien, want vleermuizen zijn nachtdieren.
  • Zorg voor bomen en struiken waar ze kunnen schuilen.
  • Vijvers zijn hotspots waar ze insecten vinden en al vliegend een slokje nemen.
  • Licht op of nabij verblijfplaatsen voor vleermuizen maakt dat deze minder of niet worden gebruikt. Gebruik verlichting alleen waar dat nodig is.
  • Zorg er ook voor dat buitenverlichting automatisch uitgaat als deze niet nodig is, bv door gebruik van bewegingsmelders.
  • Verlicht gebouwen van boven naar beneden en niet van onderen naar boven.
  • Gebruik zo min mogelijk lichtpunten, van zo zwak mogelijke sterkte.
  • Scherm de verstrooiing van verlichting af. Maak gebruik van armatuur waarbij lichtschijnsel niet naar boven of zijwaarts op de verblijfplaatsen schijnt (scherpe cut-off).
  • Gebruik hagen en bomen om verstrooiing van verlichting op verblijfplaatsen te voorkomen.
  • Gebruik een vleermuisvriendelijke kleur verlichting (Philips ClearField led-verlichting of Innolumis Bat-lamp)

Deze maatregel draagt bij aan…

Biodiversiteit vergroten

Duurzaam bouwen

Gezondheid

 

Kies wat past 

Er zijn veel maatregelen te nemen om je tuin groener en biodiverser te maken. Laat je zeker niet overweldigen. Kies wat bij jou en je tuin past. Ieder stapje is er een en helpt bij het groener en biodiverser maken van ons Heerlijke Weert en daarmee de wereld om ons heen. Succes en zeker ook veel plezier!

Handige websites

Terug naar overzicht maatregelen
Inmetselsteen voor vleermuizen. Kast voor vleermuizen.