Door de verandering van het klimaat is er een toename van natte en droge periodes. Om overstromingen van buurten in natte periodes en uitdroging van de grond in droge periodes te voorkomen, worden maatregelen genomen. Door regenwater af te koppelen van het riool en in plaats daarvan op te vangen in uw tuin, wordt piekafvoer van regenwater verminderd én water zo lang mogelijk vastgehouden in de bodem. Voor die afkoppeling heeft de gemeente Weert samen met Waterschap Limburg een subsidieregeling gemaakt voor particulieren.

Waterklaar: Subsidie afkoppelen regenwater

Afkoppelen regenwater

Bij het afkoppelen wordt de afvoer van regenwater naar het riool dicht gezet. Dit regenwater wordt vervolgens opgevangen en/of zakt weg in de bodem van uw tuin. Zo kunt u bijvoorbeeld de regenpijp doorzagen en het regenwater in een verlaging in de tuin laten wegzakken of opvangen in een regenton. Een andere mogelijkheid is dat er ondergrondse infiltratiekratten of een grindpakket in de bodem worden aangebracht.

Waar moet u op letten?

Het afkoppelen van regenwater hoeft niet moeilijk te zijn, maar er zijn wel enkele aandachtspunten voordat u hieraan begint. De grond waarin het water wordt opgevangen, moet voldoende waterdoorlatend zijn. Ook moet het regenwater minimaal een paar meter van het huis in de bodem worden gebracht. Daarnaast is het niet de bedoeling dat het afkoppelen overlast veroorzaakt bij uw buren.

Advies en subsidie

Vraag een gratis adviesgesprek aan via afkoppelen@weert.nl. De gemeente neemt dan contact met u op om een afspraak bij u thuis te maken. Daar wordt de situatie besproken en krijgt u verder advies.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor de hoogte van de subsidie gelden de werkelijk gemaakte kosten, tot maximaal € 9,- per m² afgekoppeld oppervlak. Ga voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie naar www.weert.nl/regenwater

Trampoline tip

Stadsecoloog Renata Bruinsma geeft op Facebook een gouden tip voor iedereen met een ingegraven trampoline in de tuin en de wens om regenwater af te koppelen. Bekijk het filmpje hier:

Afkoppelen van regenpijp subsidie Infiltratiekratten